Impresum

Uredništvo:
Dragana Koljenik

Webmaster:
Filip Lončar, Branimir Matijačić

Nakladnik:
© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb

Za nakladnika:
prof. dr. sc. Ivanka Stričević