Digitalni laboratorij NSK

Interdisciplinarno, fleksibilno i inovativno.

Cilj Digitalnog laboratorija NSK je poticati kulturu inovacija te novim generacijama korisnika i knjižničara osigurati siguran prostor za upoznavanje i eksperimentiranje s novim tehnologijama.


3D modeli printani u Laboratoriju

Kontaktirajte nas

Želite li sudjelovati u radu Digitalnog laboratorija NSK?

Kao korisnici usluga i opreme Laboratorija? Kao partneri? Ili Vas zanima prostor za Vaša događanja?