Usluga 3D printanja

Usluga 3D ispisa se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu pruža od ožujka 2019. godine. Usluga je namijenjena korisnicima Knjižnice s važećom članskom iskaznicom, iako je sama oprema dostupna i građanima te ostaloj zainteresiranoj javnosti kroz radionice, događanja i Dane otvorenih vrata Laboratorija.

Usluga 3D ispisa je besplatna, a naplaćuje se samo potrošeni materijal. Ako donesete svoj filament (PLA ili ABS), izrada modela je potpuno besplatna.

Kako biste koristili uslugu potrebno je:

 • biti član Knjižnice s važećom članskom iskaznicom*
 • ispuniti Zahtjev za 3D ispis
 • pripremiti 3D model (gotovi model iz jedne od baza 3D modela** ili vlastiti 3D model***) kao .stl ili .obj datoteku.

Printamo isključivo s PLA filamentom.

Sve dodatne informacije nalaze se u samom Zahtjevu.

 

*Ako niste član Knjižnice u trenutku ispunjavanja Zahtjeva, možete se učlaniti i naknadno, pri preuzimanju modela (postoji dnevni, tjedni, mjesečni i godišnji upis, prema važećem Cjeniku usluga Knjižnice).

**Baze i tražilice 3D modela: Thingiverse, Youmagine, Cults3D, Pinshape, Turbosquid, 3Dmdb, 3Dexport, CGTrader, 3Dwarehouse, Grabcad, 3Dshook, STLFinder, Yeggi.

***Besplatni softveri za izradu i pripremu 3D modela: Tinkercad, Autodesk Meshmixer, Blender, K-3D, SketchUp, Sculptris ; PrusaSlicer, Flashprint, Slic3r, Ultimaker Cura.

Edukativne priručnike i materijale o 3D printanju možete pronaći ovdje.

UVJETI KORIŠTENJA USLUGE 3D ISPISA U DIGITALNOM LABORATORIJU NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U ZAGREBU

 1. 3D pisač u Digitalnom laboratoriju NSK, a koji je u vlasništvu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Knjižnica), dopušteno je koristiti samo u zakonite svrhe. Nije dopušteno koristiti pisač za izradu modela/predmeta koji je:
 • zabranjen zakonom
 • nesiguran, štetan, opasan ili predstavlja neposrednu prijetnju za dobrobit drugih osoba
 • nepristojan ili na bilo koji drugi način neprikladan za okruženje Knjižnice
 • u suprotnosti ili krši prava intelektualnog vlasništva drugih osoba. Nije dozvoljeno reproducirati modele zaštićene autorskim i srodnim pravima, patentom ili zaštitnim znakom.

Korisnik usluge ispisa preuzima odgovornost za provjeru uvjeta i podobnosti svakog modela/predmeta prije ispisa, naročito u odnosu na zaštitu autorskog prava te na dopuštenost izrade određenog modela/predmeta.

 1. Usluga 3D ispisa dostupna je samo korisnicima Knjižnice s valjanom članskom iskaznicom.
 2. Zahtjevi za korištenje usluge 3D ispisa zaprimaju se putem online obrasca, a odobravaju na temelju rasporeda, dostupnosti i pridržavanja Uvjeta korištenja usluge 3D ispisa.
 3. Knjižnica ne nudi uslugu izrade 3D modela.
 4. Nije dopušteno ispisani 3D model koristiti za bilo koju komercijalnu svrhu.
 5. Ovisno o predviđenom trajanju ispisa i raspoloživosti djelatnika, o terminu preuzimanja modela korisnik će biti obaviješten e-poštom.
 6. Ispisane modele može preuzeti samo osoba koja je naručila 3D ispis, koristeći valjanu člansku iskaznicu. Modeli koji se ne preuzmu u roku od 7 dana od dogovorenog termina preuzimanja gotovog modela postaju vlasništvo Knjižnice.
 7. Usluga 3D ispisa je besplatna za korisnike Knjižnice. Naplaćuje se materijal (filament) koji je utrošen za ispis pojedinog 3D modela. Cijena se izračunava na osnovu težine (gramaže) utrošenog filamenta te korisnik plaća potrošeni materijal sukladno cijeni utvrđenoj u Cjeniku usluga Knjižnice.
 8. Knjižnica zadržava pravo na objavu fotografije svakog ispisanog 3D modela i/ili snimke procesa ispisa 3D modela na mrežnim stranicama Knjižnice i Digitalnog laboratorija NSK, osim ako korisnik usluge to izričito ne zabrani.

 

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

 1. Knjižnica zadržava pravo odbiti bilo koji zahtjev za 3D ispis bez obrazloženja, a osobito ako je u suprotnosti s 1. točkom ovih Uvjeta korištenja usluge 3D ispisa.
 2. Knjižnica nije odgovorna za eventualno kršenje autorskog i srodnih prava.
 3. Knjižnica nije odgovorna za predmete izrađene 3D pisačem niti za posljedice koje mogu proizaći iz kasnijeg korištenja izrađenog 3D modela.
 4. Knjižnica ne jamči uspješnost i kvalitetu ispisa niti je odgovorna za nepravilnosti na ispisanom 3D modelu (izbočine, rupe ili grubi rubovi, slučajeve kada se predmeti u više dijelova ili s pokretnim dijelovima ne uklapaju u potpunosti).
 5. Svaki ispisani objekt će bez obzira na kvalitetu ispisa biti naplaćen prema utrošenom materijalu u skladu sa 8. stavkom Uvjeta korištenja usluge 3D ispisa.