Interdisciplinarno, fleksibilno i inovativno

Digitalni laboratorij NSK zasnovan je na brojim europskim i svjetskim primjerima knjižničnih laboratorija (Library of Congress Labs, Harvard Library Innovation Lab, British Library Labs) koji su proizašli iz potrebe za većom fleksibilnosti, otvorenosti i prilagodljivosti u sadržajnom i organizacijskom smislu poslovanja suvremenih knjižnica.

Zamišljen kao centar digitalne revolucije i središnje mjesto za primjenu i razvoj digitalnih tehnologija i kompetencija knjižnica Republike Hrvatske, Digitalni laboratorij NSK rezultat je nastojanja Knjižnice da ispuni svoju ulogu u osiguravanju dostupnosti i korištenja digitalnih tehnologija te poticanja učenja, rada i kreativnosti.

Cilj Digitalnog laboratorija NSK je poticati kulturu inovacija te novim generacijama korisnika i knjižničara osigurati siguran prostor za upoznavanje i eksperimentiranje s novim tehnologijama.

Misija i vizija Digitalnog laboratorija NSK je višestruka:

 •   NSK kao središte digitalne revolucije u hrvatskim knjižnicama
 •   prostor za kreativno korištenje digitalnih tehnologija
 •   mjesto za učenje, stvaranje i eksperimentiranje s novim tehnologijama
 •   promišljanje o prezentaciji i ponovnoj upotrebi digitalnog sadržaja putem novih tehnologija
 •   poticanje kulture inovacija
 •   inkubator ideja
 •   nove usluge za korisnike
 •   privlačenje novog profila korisnika
 •   povećanje korištenja ostalih usluga Knjižnice
 •   Knjižnica ne samo da ispunjava, već i predviđa potrebe svojih korisnika
 •   aktivno sudjelovanje u stvaranju digitalnog društva
 •   inkluzija, socijalna i društvena osjetljivost
 •   nova partnerstva u javnom i privatnom sektoru
 •   novi razvojni projekti
 •   nov način funkcioniranja javne ustanove
 •   promocija održivog razvoja.

Pod motom “Digitalne tehnologije dostupne svima”, Laboratorij djeluje kao fizički (makerspace) i virtualni prostor, s naglaskom na tri osnovne razine: usluga, edukacija, razvoj.

 1. Na uslužnoj razini, Digitalni laboratorij pruža online uslugu 3D ispisa te osiguravanjem opreme i prostora za rad omogućuje korištenje računalne i druge opreme i softvera za potrebe studiranja, kreativnog, stručnog i znanstvenog rada.
 2. Edukativna razina podrazumijeva organiziranje i provođenje radionica i edukacija za korisnike i djelatnike Knjižnice te ostalih zainteresiranih građana u suradnji s vanjskim partnerima, kao i edukacije knjižničara iz cijele Hrvatske za korištenje opreme i upravljanje digitalnim uslugama na primjeru dobre prakse NSK ili drugih knjižnica, u suradnji sa Centrom za stalno stručno usavršavanje knjižničara.
 3. Razvojna djelatnost uključuje organizaciju i programske aktivnosti za raznovrsne konferencije, skupove i događanja na temu digitalnih tehnologija i održivog razvoja, pisanje projektnih prijedloga, sudjelovanje u domaćim i europskim projektima, pronalaženje alternativnih načina financiranja, kao i rad na promotivnim aktivnostima.

Razvijanjem Digitalnog laboratorija, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu potvrđuje svoju matičnu ulogu u sustavu hrvatskog knjižničarstva te će model Digitalnog laboratorija služiti kao referentna točka za podršku svim knjižnicama u Hrvatskoj koje žele uvesti slične usluge, programe i projekte.

Digitalni Laboratorij NSK razvija i provodi vlastite programe i projekte, ali isto tako sudjeluje na tematski srodnim vanjskim projektima, u skladu s razvojnom razinom djelatnosti Laboratorija.

Projekti Digitalnog laboratorija NSK:

Podcast u Digitalnom laboratoriju NSK – produciranje i distribucija kulturnih i obrazovnih sadržaja (2021., Ministarstvo kulture i medija RH)

Smart Library NSK: Tehnologija interneta stvari u doba pandemije Covid-19 (2021., Ministarstvo kulture i medija RH)

Smart Library – prototip primjene loT tehnologije u knjižnici (Ministarstvo kulture i medija RH)

Cilj i svrha projekta Smart Library NSK: Projektom se kroz nekoliko faza želi stvoriti temelj za razvoj Pametne knjižnice (Smart Library) kao dijela infrastrukture Interneta stvari (IoT). Cilj je istražiti mogućnosti primjene IoT tehnologija u knjižnicama izradom prototipa mobilne aplikacije koja u obliku Pametnog vodiča oslonjenog na beacone u prostoru NSK virtualno povezuje korisnika i Knjižnicu. Osim što služi kao generator istraživanja primjene novih tehnologija u knjižnicama, otvora i nove mogućnosti za interdisciplinarna istraživanja koja obuhvaćaju suvremene načine interakcije korisnika s prostorom, građom i uslugama knjižnice.

Beaconi: bluetooth uređaji koji omogućuju komunikaciju i povezivanje unutar prostora. Omogućuju precizno lociranje unutar prostora i odašiljanje poruka mobilnim uređajima koji se nađu u dometu uređaja. Na projektu Smart Library NSK služit će za istraživanje, primjenu i vrednovanje funkcionalnosti kao što su unutarnje navođenje, kontekstualizacija prostora, mikrolokacijsko targetiranje korisnika i odašiljanje poruka, edutainment te analitiku kao temelj za napredna istraživanja korisničkog ponašanja.

Aplikaciju možete preuzeti ovdje.

 

Sudjelovanje Digitalnog laboratorija NSK u projektima:

SMATHSmart atmospheres of social and financial innovation for innovative clustering of creative industries in MED area, ZICER (Zagrebački inovacijski centar) (2019. – )

Digitalni građanin, IRIM (Institut za razvoj i inovativnost mladih) (2019.)

STEM revolucija u knjižnicama, IRIM (Institut za razvoj i inovativnost mladih) (2018.)

Digitalne knjižnice za lokalni razvoj, IRIM (Institut za razvoj i inovativnost mladih) (2019.)

Udruženja:

International GLAM Labs Community 

EPSON – glavni partner Digitalnog laboratorija NSK

Hrvatska lutrija – partner na projektu Edukacija korisnika u STEM području

 1. Prostor Digitalnog laboratorija NSK koristi se za:
 • održavanje radionica, edukacija, programa i događanja u organizaciji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Knjižnica) i/ili u suradnji Knjižnice s vanjskim partnerima/suradnicima
 • potrebe studiranja (studentski projekti) i nastave; kreativni, znanstveni, istraživački ili umjetnički rad
 • održavanje Dana otvorenih vrata za korisnike, građane i širu zainteresiranu javnost
 • komercijalno iznajmljivanje.
 1. Korištenje prostora i opreme dogovara se uz prethodnu najavu, a realizira ovisno o rasporedu i raspoloživosti prostora i djelatnika.
 2. Iznimno se, kroz Dane otvorenih vrata, oprema i prostor Digitalnog laboratorija mogu samostalno koristiti neovisno o članstvu.
 3. Knjižnica nije odgovorna za sigurnost niti eventualne ozljede korisnika tijekom korištenja opreme i prostora Digitalnog laboratorija NSK, kao niti za kršenje autorskog i srodnih prava. Korisnici 3D pisač i ostalu opremu koriste na vlastitu odgovornost.
 4. Samostalno korištenje 3D pisača:
 • dopušteno je u sklopu Dana otvorenih vrata ili uz prethodni dogovor s korisnicima Knjižnice
 • samostalan rad s 3D pisačem dopušten je samo onima koji imaju iskustva u radu s 3D pisačem i/ili su prošli kratku edukaciju od strane djelatnika Laboratorija. Slijedom navedenoga, korisnici odgovaraju za svaku štetu, bez ograničenja, koju prouzroče na 3D pisaču nestručnim i/ili nepažljivim rukovanjem
 • vrijeme ispisa ograničeno je na najviše 4 sata
 • naplaćuje se materijal (filament) koji je utrošen za ispis pojedinog 3D modela. Cijena se izračunava na osnovu težine (gramaže) utrošenog filamenta te korisnik plaća potrošeni materijal sukladno cijeni utvrđenoj u Cjeniku usluga Knjižnice
 • dopušteno je donijeti i koristiti vlastiti filament odgovarajućih specifikacija, čime je korištenje 3D pisača potpuno besplatno
 • ostali uvjeti sukladno Uvjetima korištenja usluga 3D ispisa (točke 1., 5., 9.).

 

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

 1. Knjižnica zadržava pravo odbiti bilo koji zahtjev za korištenje prostora i opreme Laboratorija bez obrazloženja, .a osobito ako je u suprotnosti s 1. točkom ovih Uvjeta korištenja prostora i opreme Digitalnog laboratorija NSK.
 2. Knjižnica nije odgovorna za eventualno kršenje autorskog i srodnih prava.
 3. Knjižnica nije odgovorna za predmete izrađene 3D pisačem niti za posljedice koje mogu proizaći iz kasnijeg korištenja izrađenog 3D modela.

Računala PC; Lenovo/DELL (oprema NSK)

3D pisač FLASHFORGE INVENTOR (oprema NSK)

3D pisač Original Prusa i3 MK2s (donacija IRIM)

BBC micro:bitovi (donacija IRIM)

Boson setovi (donacija IRIM)

Video projektori EB-1485Fi (posudba EPSON)

A4 printer/skener u boji WorkForce Pro WF-C579RDTWF (posudba EPSON)

A4 skener u boji WorkForce DS-870N (posudba EPSON)